Fragment

Jacqueline Cramer

  1. Fragmentenchevron right
  2. Jacqueline Cramer

Een Goedemorgen Met…oud-milieuminister Jacqueline Cramer die al haar hele loopbaan bezig is met het thema duurzaamheid. Over vijf weken is het alweer zover, dan reist ze af naar haar favoriete Kamermuziekfestival Schiermonnikoog, waarvan ze voorzitter van de Raad van Toezicht is. Muziek en natuur zijn twee grote hartstochten van Cramer. Deze maand schreef ze nog een groot opiniestuk in dagblad Trouw over de circulaire economie: hoe we met hergebruik van producten klimaatverandering kunnen bestrijden.Jacqueline Cramer wordt geboren op 10 april 1951 in Amsterdam. Na haar middelbare school gaat ze daar aan de UvA biologie studeren, omdat ze wil bijdragen aan een schoon milieu. Ze doceert daarna aan die universiteit het vak ‘Wetenschap en Samenleving’ en schrijft een proefschrift over de rol van ecologen in het oplossen van milieuvraagstukken. Eind jaren 80 verschuift haar belangstelling naar verduurzaming in het bedrijfsleven. Haar praktijkervaringen legt ze ook wetenschappelijk vast in zo’n dertig boeken, en honderden academische en andere publicaties. Cramer bekleedde tal van nevenfuncties binnen overheid, bedrijfsleven en NGOs: ze was bijvoorbeeld voorzitter van Milieudefensie maar ook kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Bekend wordt Cramer vooral als Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het vierde kabinet Balkenende.Momenteel is Jacqueline Cramer emeritus hoogleraar duurzaam innoveren en leidt onder andere het programma Circulaire Economie van de Amsterdam Economic Board. Alles draait bij haar momenteel om samen met partijen duurzaamheid in de praktijk te brengen. Haar liefde voor muziek uit zich in haar betrokkenheid als bestuurder bij twee festivals in de natuur: Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog en Wonderfeel.