Actueel

Financiële maatregelen van het kabinet tegen coronacrisis

  1. Klassiekchevron right
  2. Financiële maatregelen van het kabinet tegen coronacrisis

Veel musici zitten sinds 13 maart thuis. Muzieklessen gaan niet door, concerten zijn geannuleerd en alle podia hebben de deuren voorlopig gesloten. De culturele sector wordt dus hard getroffen door de coronacrisis.

Voor de grote groep mensen die financiële nadelen ondervindt van de ingrijpende maatregelen is nu een steunpakket gepresenteerd door het kabinet. Ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maken tientallen miljarden vrij om bedrijven, werknemers en zzp'ers in Nederland te beschermen.

Zzp'ers

Veel musici zijn zzp'er. Deze groep kent minder zekerheden en sinds het concertleven werd stilgelegd hebben veel zzp'ers in één klap geen inkomen meer. Het kabinet komt deze groep tegemoet met een speciale, tijdelijke regeling waardoor zzp'ers de komende drie maanden een financiële bijdrage ontvangen. Zo kan deze groep in het levensonderhoud blijven voorzien. Deze bijdrage hoeft niet terugbetaald te worden en vult het inkomen aan tot een sociaal minimum. Deze regeling kan worden aangevraagd bij de gemeente, zodra minister Koolmees aangeeft dat de regeling beschikbaar is gemaakt.

Ook zzp'ers met een partner kunnen aanspraak maken op deze regeling, omdat de vermogens- en partnertoets nu niet wordt afgenomen. De procedure om deze regeling aan te vragen gaat ook sneller verlopen, zodat zzp'ers zo spoedig mogelijk de financiële bijdrage zullen ontvangen.

Werken onder een baas

Voor mensen die onder een baas werken, maar momenteel niet kunnen werken, bestaat ook onzekerheid. Veel ondernemers hebben al werktijdverkorting aangevraagd. Het kabinet zorgt nu voor een verruiming van deze regeling. Via het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid zorgt de overheid ervoor dat tot maximaal 90 procent van de salarissen worden vergoed, onder de voorwaarden dat de inkomsten van een bedrijf zijn gedaald met tenminste 20 procent sinds 1 maart en dat lonen worden uitbetaald.

Ondernemers die al een aanvraag voor werktijdverkorting hebben ingediend, komen automatisch in aanmerking voor de nieuwe regeling. De oude regeling is onmiddellijk stopgezet. Uitkeringsinstantie UWV gaat de nieuwe regeling zo snel mogelijk proberen aan te bieden.

Noodloket

Bedrijven die nu de hardste klappen incasseren, kunnen aankloppen bij een noodloket. Ondernemers ontvangen dan mogelijk een directe tegemoetkoming ter waarde van 4000 euro. Het kabinet zal een lijst presenteren van sectoren die van het noodloket gebruik mogen maken. De verwachting is dat bedrijven die werkzaam zijn in de culturele sector aan deze lijst worden toegevoegd.

Meer informatie over de financiële maatregelen vind je op de website van de Rijksoverheid:

Website Rijksoverheid

Ster advertentie
Ster advertentie